Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 in Den Haag

Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 in Den Haag bevat concrete acties om Haagse scholen tot een nog veiligere omgeving te maken.

Beschrijving

Door geweldsincidenten in 2020 en 2021 in Den Haag onder jongeren, staat het onderwerp schoolveiligheid extra in de belangstelling. In de Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 worden acties ondernomen die gericht zijn op:

  • het verminderen van het aantal geweldsincidenten;
  • het bevorderen van het sociale en fysieke veiligheidsgevoel op scholen.

Belangrijk onderdeel van de aanpak is wapenbezit en geweldsincidenten op en rond de school zoveel mogelijk terug te dringen. Schoolveiligheid betekent ook aandacht voor thema’s die bepalend zijn voor de veiligheidsbeleving van leerlingen zoals pesten, vrijheid van meningsuiting, (seksuele) intimidatie, (seksuele) diversiteit, discriminatie en gebruik van sociale media.

Bij Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 wordt voortgebouwd op de bestaande aanpak, waaronder het verstrekken van subsidies, het Certificaat Veilige School, de Haagse Veiligheidskaart en het Convenant Schoolveiligheid. Daarnaast is er de komende jaren aandacht voor nieuwe acties. Denk aan een campagne wapenbezit, een wapeninleveractie, een lespakket wapengeweld, een jongerenstadslab over fysieke en sociale veiligheid op school en een inventarisatie van wapenbezit onder leerlingen.

Download

Download Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022.