Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Praktijkvoorbeelden

Filter zoekresultaten

Confrontatielessen over wapenbezit

05 augustus 2022

Stichting Confro geeft op scholen confrontatielessen over het gevaar van wapenbezit. Steeds meer jongeren dragen een mes op zak, zelfs al op jonge leeftijd. De lessen moeten dit verminderen.

lees meer

Bijeenkomst voor scholen over wapens en jongeren in Smallingerland

26 november 2021

Op 4 november organiseerde het CCV samen met de gemeente Smallingerland, politie en de Stichting School en Veiligheid een bijeenkomst voor scholen over wapens en jongeren. Er werd gesproken over waar de scholen tegenaan lopen in de praktijk en ook spraken de scholen onderling over hun eigen aanpak.

lees meer

Bijeenkomsten over aanpak van wapenbezit op scholen

03 november 2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft in 2021 een aantal presentaties aan scholen over het voorkomen van incidenten met wapens. De scholen krijgen handvatten om wapens op scholen te voorkomen en incidenten met wapens tegen te gaan, zoals het uitvoeren van kluisjescontroles.

lees meer

Podcast: De verleidingen van criminaliteit

02 augustus 2021

Roy zit op een middelbare school in Rotterdam-Zuid. Hij heeft moeite om op het rechte pad te blijven. Zijn mediator, Laura, blijft in hem geloven. Maar ze wil ook dat het veilig blijft op school. Hoe loopt dit af? Dat hoor je in deze nieuwe podcastaflevering van de serie 'Onder je Neus' van de politie

lees meer

Bewustwordingscampagne wapens en jongeren op Groningse scholen

17 juni 2021

De burgemeester van Groningen heeft een brief gestuurd naar scholen in de provincie met de oproep deel te nemen een bewustwordingscampagne rondom een wapeninleveractie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert in de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober 2021, een landelijke wapeninleveractie.

lees meer

Veiligheidsplan voor Rotterdamse scholen

18 maart 2021

Rotterdam heeft een veiligheidsplan om de sociale veiligheid op middelbare scholen en mbo’s te verbeteren. De maatregelen zijn het gevolg van een reeks geweldincidenten waar Rotterdamse jongeren bij betrokken zijn. Het plan bestaat uit 15 maatregelen.

lees meer

Als een ramp de school treft: optreden bij calamiteiten

08 december 2020

Scholen kunnen te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige of soms lange(re) tijd ontwrichten. In de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ staan handreikingen hoe te handelen bij een ramp of calamiteit op school. In het boek staan suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn.

lees meer