Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Zicht op jongerencultuur

De gemeente Aalsmeer schenkt het spel ‘Strijden of snitchen’: it’s a serious game' aan scholen, jongerenwerk en politie in haar gemeente. Zaken zoals de gevolgen van (niet) snitchen worden nagespeeld en besproken met jongeren. Luister voor meer informatie over drillraps naar de podcast over jongeren en messen op de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.

Met de handreiking Zó krijg je samen zicht op jongeren biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken, goed in te richten en op te pakken. Ook vind je hierin een overzicht van risicosignalen.

De invloed van online op jongeren

Zie voor meer informatie ook onderzoeken naar online gedrag en drillraps:

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid