Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Rap: No mistakes zoals ik maak ft

Guido Dankerlui, sociaal werker in Renkum, brengt in de rap ‘No mistakes zoals ik maak ft’ verschillende aspecten van jeugdproblematiek onder de aandacht. De rap is een goede manier om het gesprek aan te gaan over jeugdcriminaliteit, messengeweld, huiselijk geweld, penibele thuissituaties, armoede en verwaarlozing.

Bekijk de video op YouTube

Preventie jeugdcriminaliteit

Dankerlui ontmoet in zijn werk jongeren die in aanraking komen met Justitie en hij geeft presentaties met leerlingen en jongerenwerkers op diverse mbo-scholen onder de noemer preventie jeugdcriminaliteit. In aanvulling op de campagne: #Dropjeknife benadrukt Dankerlui dat het belangrijk is om de daadwerkelijke oorzaken van agressie, frustratie, criminaliteit, drugs -drank of wapengebruik onder de jeugd te blijven benoemen en onderzoeken.

“Geef dus niet alleen een opdracht aan de jeugd om de wapens neer te leggen, maar onderzoek ook (samen met hen) de 'Waarom'- de ‘Hoe'- en de ‘Wat’-vragen.” Dankerlui kijkt samen met leerlingen naar de video en vraagt hen daarna wat zij in de video herkennen.

De rap en het onderwijsaanbod kwamen tot stand in samenwerking met jongerenwerkers Renkum, Handhaving.

Wil jij dat Dankerlui ook op jouw school een presentatie komt geven? Neem dan contact op via zijn LinkedIn – account.