Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Handelingsperspectief: verwijderen van illegale content

Op internet circuleren filmpjes en berichten waarin geweld en wapens verheerlijkt worden. Deze beïnvloeden jongeren op een negatieve manier; ze gaan het gedrag kopiëren en vinden dat stoer. Nieuw is dat de clips en berichten ook regelrechte bedreigingen kunnen bevatten tegen met name genoemde personen of groepen. Daarmee wordt een strafrechtelijke grens overschreden. Deze ontwikkeling is des te zorgwekkender, omdat ze het ontstaan van een geweldsspiraal bevordert.

In het Actieplan Wapens en Jongeren is het voornemen geuit actiever op te treden tegen illegale content. Dergelijk materiaal dient verwijderd te worden, waarvoor ook internethosts hun medewerking verlenen. Om te voorkomen dat gemeenten bij het signaleren van illegale content elk afzonderlijk in contact moeten treden met de internethosts, werken het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG aan de inrichting van een centraal loket waar gemeenten terecht kunnen voor het laten verwijderen van illegale content.  

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) maakte een drillboekje voor professionals met contextinformatie en praktische handvatten:

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid