Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Online

Voor de aanpak van wapenbezit en -gebruik onder jongeren is het van belang een goed zicht op deze jongeren te krijgen. Voor dat zicht is óók de online wereld van belang. Contacten via internet en de invloed van sociale media spelen voor jongeren een belangrijke rol. Vetes die online beginnen, kunnen ook op straat uitgevochten worden. Jongeren met wapens uiten zich zowel fysieke als online en bewegen zich gemakkelijk tussen deze beide werelden.

Screenshot van een clip met een drillrap

Specifiek voor jeugdgroepen geldt dat het zicht op hen bemoeilijkt wordt, doordat deze netwerken tegenwoordig meer fluïde zijn en daarom snel wisselen in samenstelling. Ook de straatcultuur die de jongeren voorstaan, kan het zicht bemoeilijken. In die cultuur is het de norm dat je niet praat met de overheid. ‘Snitchen’ is straattaal voor iemand verraden.

Invloed van drillrap

Drillrap, met zijn verheerlijking van wapens en geweld, kan eveneens van invloed zijn op de jongerencultuur. Hoewel geweld een grote rol speelt in drillrap, is er maar in weinig gevallen een link tussen drillmuziek en geweldsincidenten. Dat blijkt uit het onderzoek Cappen voor clout?. Criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten in opdracht van de gemeente Rotterdam hoe de Rotterdamse drillrapcultuur eruitziet en wat de rol van geweld en sociale media is.

In augustus 2020 vond een dodelijke incident plaats bij de pier van Scheveningen. Deze wordt toegedicht aan drillrap. Criminoloog Jeroen van den Broek schoof aan bij Spraakmaker Clarice Stenger om te praten over de rechtszaak tegen 2 drillrappers uit een Amsterdamse 'gang'.

Actiecentrum Veiligheid en Zorg maakte een drillboekje voor professionals met contextinformatie en praktische handvatten:

Secondant sprak met verschillende deskundigen over de invloed van drillrap op steekincidenten op straat. Aan het woord komen documaker Danny Ghosen en criminoloog Robby Roks die onderzoek doet naar jeugdbendes, messengeweld en liquidaties.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid