Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Monitor Jeugdcriminaliteit 2020

In de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 van het CBS en WODC zijn de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2021 beschreven. De doelstelling van deze monitor is een zo breed mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en deze ontwikkelingen in samenhang te bespreken. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van verschillende bronnen, waaronder zelfgerapporteerd daderschap onder jeugdigen, politieregistraties van jeugdige verdachten, veroordelingsregistraties van jeugdige strafrechtelijke daders en internationale bronnen voor de ontwikkelingen in het buitenland.

Conclusie

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de 15 jaren daarvoor afgenomen. Zo was het aantal veroordeelde minderjarigen in 2019 vergeleken met 2015 met een derde gedaald naar 5.700. Wel laten een aantal vormen van criminaliteit de laatste jaren een stabilisatie of toename zien, waaronder ernstig geweld gepleegd door minderjarigen.

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitzonderingen op de ingezette dalingen te zien. Hoewel misdrijven gepleegd door minderjarigen door politie en justitie steeds vaker buiten het strafrecht worden afgehandeld, bijvoorbeeld door naar Halt te verwijzen voor een alternatieve straf, lijken de zaken die bij justitie overblijven wel ernstiger en complexer te worden. Zo is het aantal door justitie veroordeelde minderjarige daders van doodslag sinds 2016 met meer dan de helft gestegen naar 45 in 2019.
Het aandeel minderjarigen en jongvolwassenen dat door de politie als verdachte van een wapenincident werd geregistreerd was in 2020 respectievelijk 2 en 11% hoger dan het jaar ervoor.

Download

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid