Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Messenbezit onder jongeren

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed onderzoek naar steekpartijen onder jongeren. Hoe gaan we dit tegen en nog beter: hoe voorkomen we het?

De onderzoekers spraken, professionals, ondersteuners en ouders die met messenbezit te maken hebben. Ze richtten zich daarbij voornamelijk op de problematiek bij jongeren met een migratieachtergrond. Dat deden ze omdat de signalen van ouders, professionals en informele ondersteuners uit deze gemeenschappen kwamen.

Leefomgeving

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste jongeren die messen dragen, wonen in een wijk waar veel aan de hand is en waar de problemen waar ze dagelijks mee te kampen hebben groot zijn. Dan moet je als jongere sterk in de schoenen staan en flink weerbaar zijn om niet mee te doen met wat je vrienden doen: een mes gaan dragen. Geregeld gaat het om jongeren met een licht verstandelijke beperking of een psychische beperking. Daarnaast is er vaak sprake van opvoedproblematiek. Het KIS beveelt aan om ouders te ondersteunen in hun opvoeding en bij het weerbaar maken van de jongeren.

Taboe

Er rust een groot taboe op het messenbezit van hun kind. KIS: "Ontdekken ouders dat hun kind een mes bezit, dan zijn ze geneigd om die informatie voor zich te houden, omdat ze bang zijn voor de consequenties als het naar buiten komt. En nemen ze bijvoorbeeld ook niet een jongerenwerker in vertrouwen, omdat zij  bang zijn dat die naar de politie stapt. We moeten voorkomen dat op het spreken over messenbezit een taboe blijft rusten en er niets gebeurt om dit vraagstuk op te lossen."

Sleutelfiguren

Ten slotte benadrukt KIS het belang van sleutelfiguren. Het gaat hierbij om mensen die aanzien en vertrouwen genieten in de gemeenschap die op buurtniveau het messenbezit aankaarten.
"Het is belangrijk dat jongerenwerkers en andere professionals werken aan een goede vertrouwensrelatie met ouders. Dat ze het thema messenbezit in zijn algemeenheid bespreekbaar maken. Zoek vertrouwenspersonen op in de familiekring of in het persoonlijke netwerk van de jongeren."

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid