Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Evaluatie van de effecten van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

In de aanpak van geweld speelt de bestrijding van middelengebruik een belangrijke rol. Op 1 januari 2017 is de Wet Middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed. Na inwerkingtreding van de wet is gestart met de gefaseerde uitrol in 3 gebieden in Nederland. Deze eerste fase van de invoering is geëvalueerd (M. Abraham, O. Nauta, W. Roorda en R. Bloeme, Blazen bij geweld; procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in startgebieden, DSP, 2017).

Vervolgens is een plan- en procesevaluatie van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) uitgevoerd (J. Kuppens, N. Brouwer en H. Ferwerda, Beïnvloed geweld; evaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG), Bureau Beke, 2022). Nu wordt gevraagd om de laatste fase van de evaluatie van de WMG, een evaluatie van de effecten. De centrale vraag luidt: is de uitvoering van de WMG in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstellingen en verwachtingen van de wetgever en leidt deze tot de ge wenste effecten? Deze wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid