Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Evaluatie preventief fouilleren

Resultaten van een evaluatieonderzoek naar het gebruik van de bevoegdheid tot (spoedeisend) preventief fouilleren op grond van de Gemeentewet. Het onderzoek gaat ook over verruiming en verbetering van het instrument preventief fouilleren.

Het doel van preventief fouilleren is het terugdringen van wapenbezit dat zich in bepaalde gebieden en op bepaalde tijden concentreert. Uit de enquête onder medewerkers openbare orde en veiligheid, aangevuld met deskresearch, blijkt dat 95% van de gemeenten (335) in Nederland de bevoegdheid van de burgemeester om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen, geregeld heeft.

Download het onderzoek op wodc.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid