Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


De achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam

'Het is een probleem, maar niet voor mij' is een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de achtergronden en mogelijke oorzaken van wapenbezit en wapengebruik onder jongeren in Rotterdam, met speciale aandacht voor de wisselwerking met online jeugdcultuur. De onderzoekers wilden weten hoeveel jongeren (zowel jongens als meisjes) wapens bezitten, dragen en gebruiken, wat de aard en herkomst is van die wapens en welke redenen en motivaties jongeren zelf geven voor betrokkenheid bij wapens. Vervolgens wilden ze nagaan welke mogelijk verklarende factoren samenhangen met wapens en wapengeweld onder Rotterdams jongeren. Het gaat daarbij om risicofactoren bij de jongeren zelf, maar ook in hun omgeving, en ook de relatie met straatcultuur en online activiteiten. Ze wilden ook in gesprek met jongeren zelf en van hen horen hoe zij denken over wapens en wapengeweld in hun directe leefomgeving

Aanbevelingen voor beleid en praktijk

Welke lessen hebben de onderzoekers nu geleerd uit dit onderzoek die van belang zijn voor beleid en praktijk op het gebied van wapens en jongeren? Aan het eind van dit onderzoek formuleerden de onderzoekers een aantal algemene inzichten met betrekking tot de huidige aanpak van wapens onder jongeren en meer in het algemeen het beleid op dit terrein. Deze zullen in de praktijk moeten worden ‘vertaald’ naar specifieke werkwijzen en handelwijzen.

Bestaande aanpakken van wapens en wapengeweld, zoals het Actieplan Wapens en Geweld in Nederland en de verschillende beleidsprogramma’s ter bestrijding van knife crime, richten zich op een breed scala aan maatregelen, zowel preventief als repressief. De bevindingen uit dit onderzoek bieden volgens de onderzoekers aanknopingspunten om deze aanpakken aan te scherpen en meer toe te spitsen op de werkelijke problematiek.

Hieronder volgen een beperkt aantal aanbevelingen en suggesties die de onderzoekers op basis van dit onderzoek verantwoord achten.

Richt campagnes op de meest risicovolle groep die wapens gebruikt

Zorg voor plekken waar jongeren terecht kunnen met zorgen over hun veiligheid

Verwacht niet te veel van maatregelen gericht op de beschikbaarheid van wapens

Richt de aandacht op een intensieve aanpak van de meest problematische groep

Versterk het vermogen van jongeren om conflicten op een vreedzame manier op te lossen

Praat met jongeren zelf over trends in wapens en geweld

Blijf op de hoogte van wat er onder jongeren op social media gebeurt

Organisatie

  • Erasmus Universiteit, Rotterdam
  • Directie Veiligheid, Gemeente Rotterdam

Onderzoekers

  • Frank Weerman
  • Robby Roks
  • Jeroen van den Broek
  • Jip Willink

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid