Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Amsterdam: Favourite rappers or favourite cappers?

Er is onderzoek gedaan naar Amsterdamse drillrap. Het is een online onderzoek naar de productie en consumptie van Amsterdamse drill. Dit document is een samenvatting van het onderzoek naar symbolen die in de online belevingswereld van Amsterdamse drillrappers en drillconsumenten voorkomen.

De titel 'Favourite Rappers or Favourite Cappers?' verwijst naar het doel van drillrappers om zo echt, oftewel 'authentiek', mogelijk over te komen. 'Cappers' zijn personen die liegen of een overdreven voorstelling van de werkelijkheid geven. Uit het onderzoek blijkt dat authenticiteit het ultieme streefdoel is voor drillrappers, mede door de oordelen die het publiek — de drillconsumenten — over hen vellen.

Onderzoeksopzet

Door de context van de muziek en de reacties hierop te vatten wordt beoogd om meer duiding te geven aan het drillfenomeen. Dit is gedaan aan de hand van:

  • Een inhoudsanalyse van 173 muziekvideo’s op basis van zowel beeld als audio. Hierbij ligt de focus op de symbolen: welke zijn er, wat betekenen ze en hoe verschilt het gebruik van deze symbolen tussen drillgroepen en stadsdelen?
  • Netnografisch onderzoek, wat het voor een langere tijd observeren van online gemeenschappen inhoudt. Drillconsumenten zijn tien weken lang geobserveerd op Instagram, Telegram en YouTube. Online sociale interacties zijn hierbij geanalyseerd om zo hun belevingswereld te doorgronden.

Download

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid