Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Magnifying,Glass,And,Documents,With,Analytics,Data,Lying,On,Table,selective

Filter zoekresultaten

Evaluatie van de effecten van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

12 december 2022

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert een onderzoek uit naar de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG). De centrale vraag luidt: is de uitvoering van de WMG in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstellingen en verwachtingen van de wetgever en leidt deze tot de ge wenste effecten?

lees meer

Amsterdam: Favourite rappers or favourite cappers?

30 november 2021

Onderzoek naar symbolen die in de online belevingswereld van Amsterdamse drillrappers en drillconsumenten voorkomen. Het onderzoek is in de periode van februari 2021 tot en met juli 2021 uitgevoerd bij de Universiteit Utrecht en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg.

lees meer

Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche

12 november 2021

Samen met Robby Roks en Ido Weijers schreef Henk Ferwerda van Bureau Beke een artikel over de jonge doorgroeiers in de criminaliteit. Ondanks dat de jeugdcriminaliteit afneemt, is er een zeer kleine groep die uit beeld raakt in de wijk, gewelddadig is, doorgroeit richting van drugscriminaliteit en een negatief rolmodel is voor jongeren in de wijken.

lees meer

Messenbezit onder jongeren

21 mei 2021

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed onderzoek naar steekpartijen onder jongeren. Hoe gaan we dit tegen en nog beter: hoe voorkomen we het?

lees meer

Onderzoek naar risico-, versterkende en beschermende factoren voor crimineel gedrag

09 maart 2021

Crimineel gedrag is een complex fenomeen, met verschillende verschijningsvormen. Het wordt beïnvloed vanuit verschillende domeinen, zoals het individu, diens directe omgeving en de maatschappij. De vraag welke factoren van belang zijn voor welke vorm van daderschap is dan ook een heel ingewikkelde. Antwoorden zijn zelden eenvoudig of eenduidig. Het rapport ‘Risico-, versterkende en beschermende factoren voor crimineel gedrag’ is een verslag van een globaal onderzoek naar de wetenschappelijke stand van zaken over de belangrijkste factoren die het risico op verschillende vormen van crimineel gedrag verhogen of juist verminderen.

lees meer

Onderzoek naar verharding jeugdcriminaliteit

11 januari 2021

Nederland heeft niet te maken met steeds jongere daders. Ook is er geen sprake van dat jongeren meer geweldsdelicten en meer groepsdelicten op school of in de buurt plegen. Bovendien is er geen toename van jongeren die betrokken zijn bij (gewelddadige) vermogensdelicten en geweldsmisdrijven. Dit blijkt uit de quickscan van onderzoekers Ido Weijers, Henk Ferwerda en Robby Roks van Bureau Beke naar verharding van de jeugdcriminaliteit.

lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid