Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Interventiematrix Wapenbezit- en gebruik onder jongeren

In de aanpak van het wapenbezit- en gebruik onder jongeren hebben verschillende partijen interventiemogelijkheden. Denk aan gemeenten, politie, OM, bureau Halt, scholen en anderen. In deze interventiematrix worden verschillende situaties beschreven en wat iedere partij kan doen.

De interventiematrix is net als het actieplan Wapens en Jongeren bedoeld voor situaties waarbij jongeren van 12 tot 23 jaar betrokken zijn. De matrix gaat van lichte naar ernstige situaties.

De matrix geeeft de betrokken medewerkers inzicht in het totale ‘arsenaal’ aan mogelijkheden en is bedoeld om in een casus te komen tot een samenhangende aanpak. Doel van deze interventiematrix is ook het voorspelbaar maken van de aanpak van wapenbezit onder jongeren.

Download de Interventiematrix

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid