Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Communicatiemateriaal inleveractie wapens 2021

De landelijke inleveractie wapens 2021 wordt zowel lokaal als landelijk met campagnemateriaal ondersteund. De primaire doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot 25 jaar. Zij worden niet alleen bewust gemaakt van de risico’s van wapenbezit, maar ook aangemoedigd hun wapen in te leveren.

Daarnaast is er materiaal beschikbaar voor de secundaire doelgroep: de sociale omgeving van de jongeren. Denk daarbij aan de school, het jongerenwerk en de ouders. Ook zij kunnen de norm uitdragen dat wapens niet normaal zijn in onze samenleving en het inleveren van wapens aanmoedigen.

Het ontwerp van het campagnemateriaal sluit aan bij de belevingswereld van de primaire doelgroep, omdat rapmuziek bij hen populair is. De overkoepelende slogan luidt: Drop je knife en doe wat met je life. De lokale en landelijke campagne gaan van start op 13 september 2021, 4 weken vóór de inleverweek, en lopen door tot en met 17 oktober.

Landelijke campagne

Het ministerie van Justitie en Veiligheid voert de landelijke campagne uit. Deze richt zich op de doelgroep in de gemeenten die zich opgegeven hebben voor de inleveractie. De campagne wordt ten eerste ingezet via YouTube en specifieke kanalen die populair zijn bij jongeren en ten tweede via social media als Snapchat, Instagram en Facebook. De online video die voor de campagne gemaakt is, kunnen gemeenten ook lokaal inzetten. De uitgebreide versie duurt 30 seconden. Daarvan afgeleid zijn twee kortere versies van 15 en 6 seconden. Op 13 september gaat de campagne van start. Ze loopt door tot aan het einde van de inleverweek op 17 oktober.

Op 13 september wordt een persbericht verspreid over de start van de campagne en op 11 oktober over de start van de inleverweek. Beide ministers zullen de campagne ook kracht bijzetten. Zo geeft minister Dekker voor Rechtsbescherming op 11 oktober het startschot voor de inleverweek. Daaraan voorafgaand zal een videoboodschap van minister Grapperhaus verspreid worden.

Lokale campagne

Gemeenten die deelnemen aan de landelijke inleveractie, voeren de lokale campagne uit. In deze toolbox is het communicatiemateriaal opgenomen dat zij hiervoor kunnen gebruiken. Gemeenten kunnen dit materiaal zelfstandig (zonder tussenkomst van het CCV) en voor eigen rekening laten drukken.

Open bestanden

Een deel van het campagnemateriaal bestaat uit open bestanden. Gemeenten kunnen deze naar eigen smaak aanpassen en een lokaal tintje geven, bijvoorbeeld door het eigen logo toe te voegen.

QR-code en digitale landkaart

Op het campagnemateriaal voor de doelgroep jongeren staat een QR-code. De QR-code verwees naar de landingspagina op de site van het CCV waar een digitale landkaart stond.

Op deze digitale landkaart stond welke gemeenten deelnemen aan de inleveractie. Per gemeente werd bovendien op een plattegrond aangegeven waar de inleverpunten waren onder vermelding van het adres en de openingstijden. De landkaart had een zoekfunctie op gemeenten.

Vragen over de campagne zijn welkom. Mail: highimpactcrimes@minjenv.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid