Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Inleveractie wapens 2021

De samenleving is de laatste 1,5 jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico's zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen.

9mm,Pistol,,.357,Magnum,Revolver,,Bullets,And,,Magazines,On,WoodenDit najaar is er daarom een landelijke inleveractie waarbij vooral jongeren worden aangemoedigd steekwapens anoniem in te leveren bij de politie. De inleveractie vindt plaats in de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober.

Deelname aan wapeninleveractie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert de campagne en inleveractie. Minister Grapperhaus van dit ministerie en minister Dekker van Rechtsbescherming stuurden de burgemeesters op 10 mei een brief met informatie over de actie en een verzoek om deel te nemen. De focus ligt primair op het inleveren van steekwapens en nepwapens, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen ook vuurwapens aan de lokale reikwijdte toe te voegen. Logistieke zaken zoals de distributie van inlevertonnen worden op landelijk niveau verzorgd.

Draaiboek wapeninleveractie voor gemeenten

De landelijke inleveractie is een van de maatregelen uit het actieplan Wapens en Jongeren. Er is een draaiboek beschikbaar voor gemeenten die zich willen aansluiten bij het initiatief. 

In het draaiboek wordt kort en bondig, stap voor stap uiteengezet welke voorbereiding benodigd is om de inleveractie in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie in de eigen gemeente te organiseren. De landelijke inleveractie zal gepaard gaan met communicatie, specifiek gericht op jongeren en hun sociale omgeving om hen bewust te maken van de risico’s van wapenbezit. Medio juli zal op de website van het CCV een lokale toolbox met gratis communicatiemateriaal beschikbaar zijn voor de deelnemende gemeenten. Zie voor meer informatie de planning.

Planning wapeninleveractie op hoofdlijnen

 1 juli  Deadline aanmelding gemeenten via highimpactcrimes@minjenv.nl
 20 juli  Lokale toolbox met communicatiemateriaal beschikbaar op site CCV
 13 september  Start lokale en landelijke campagne
 4-8 oktober  Distributie inlevertonnen
 11-17 oktober  Landelijke inleverweek (Week van de Veiligheid)
 18-24 oktober  Ophalen inlevertonnen en ingeleverde wapens
 22 oktober  Persbericht met de landelijke resultaten van de inleveractie

Heb je nog vragen? Ga naar veelgestelde vragen. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid