Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Risicosignalering en vroeg ingrijpen

Het voorkomen van en de aanpak van wapenbezit vagen om een goede risicosignalering. Probeer een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jongeren, hun thuis- en schoolsituatie. Bij de preventieve aanpak van jongeren die dreigen af te glijden, is het belangrijk om ook de kans op wapenbezit te betrekken.

Bekijk daarbij ook of jongeren lid zijn van jeugdgroepen en welke rol zij vervullen. Jeugdnetwerken zijn veelal fluïde van aard en samenstelling. Jongeren switchen hierbij snel tussen de online en offline leefwereld. Daardoor is het lastig goed zicht te hebben op deze jongeren. Wie hoort bij een groep, hoe komen de jongeren aan de wapens en welke vetes worden (online) gepland? Zie ook het item het online zicht krijgen op groepen. Zie ook 'Zicht krijgen op jongeren en groepen'. 

Met de handreiking Zó krijg je samen zicht op jongeren biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken, goed in te richten en op te pakken. Ook vind je hierin een overzicht van risicosignalen.

Criminele jongeren en LVB

Jongeren met een groter risico op crimineel gedrag blijken vaak een licht verstandelijke beperking te hebben, uit achterstandswijken te komen en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen te hebben. Onderzoek toont aan dat er in een vroeg stadium van een criminele carrière mogelijkheden zijn om in te grijpen. Daarom is het goed om bij het maken van een plan van aanpak ook hiervoor aandacht te hebben. Lees hieronder meer over de LVB-problematiek en de bijbehorende aanpakken

Jongere zit voorovergebogen met hoofd in armen.Naast een goede en brede informatievergaring door gemeenten en partners is vroegtijdig ingrijpen van belang. Iedere situatie vraagt om een andere interventie. Inzet van de juiste interventie bepaalt de mate van succes. Maar wat past nou het beste bij de situatie? Lees hieronder meer over de mogelijkheden in de database aanpakken jeugdgroepen.

Database aanpakken jeugdgroepen

In de database Aanpakken Jeugdgroepen vind je eenvoudig een aanpak die past bij de lokale situatie, ook als het gaat om jongeren en wapens binnen een jeugdgroep. De interventies in de database zijn heel divers. Je vindt er interventies gericht op de aanpak van een jeugdgroep en  de individuele jongere in zijn 'systeem', dus met onder andere zijn ouders, gezin en school.

LVB problematiek

In de aanpak van wapens en jongeren spelen signalen/vermoedens van Licht Verstandelijke Beperking (LVB) mogelijk ook een rol. In het dossier LVB jongeren en criminaliteit lees je meer over bewustwording, welke aanpakken er zijn en welke succesfactoren en aandachtspunten er voor beleid zijn. Het dossier bevat ook een aantal interessante documenten zoals het proefschrift van Menno Segeren over de levensloop van jonge veelplegers in Amsterdam.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid