Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Bijeenkomst: De impact van mes-incidenten en toch het hoofd koel houden

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde in september 2020 een bijeenkomst over mes-incidenten en hoe je daar als gemeente en ketenorganisaties mee om kunt gaan. Aanwezig waren professionals van de politie, gemeenten, jongerenwerk en onderwijs.

In 2 korte pitches vertelden een jongerenwerker en een politieagent over hun ervaringen met jongeren, jeugdgroepen en het onderlinge geweld tussen jongeren. Ook namen deelnemers met elkaar een actuele en urgente casus onder de loep. Hieruit kwamen concrete acties naar voren voor de inbrenger.

Relatie opbouwen met jongeren vraagt tijd

Sadik Kacir van jongerenwerk Rotterdam MIERO ging in op de rol van jongerenwerkers en hoe lastig het is om in de huidige opzet, waarbij gemeenten vaak voor een relatief korte tijd van 2 jaar, jongerenwerk aanbesteed. Kacir: “Jongeren missen een vertrouwenspersoon in hun leven. Een jongerenwerker kan die persoon wel zijn, maar een relatie opbouwen vraagt om tijd. En dan is 2 jaar heel kort.”

Niels Horn van Politie Nederland pleitte in zijn pitch voor een betere integrale samenwerking om onderling geweld tussen jongeren te voorkomen. Zijn aanpak is geïnspireerd op de Londense aanpak tegen (messen)geweld. Een belangrijk onderdeel van zijn aanpak is, heel herkenbaar, samenwerken aan de voorkant. Horn: “Zorg voor een stevige en solide samenwerking. Juist aan de voorkant.”

Actuele casus onder de loep

Tijdens de bijeenkomst werd een actuele casus onder de loep genomen, die ter plekke werd ingediend door een deelnemer. In zijn gemeente riepen jongeren elkaar op om naar een massale vechtpartij te komen en wapens mee te nemen. Beetje bij beetje pelden de deelnemers met elkaar de situatie af en kwamen tot een aantal directe actiepunten.

Gebruik wapens door jongeren hoog op de agenda bij ministerie

Geweld met wapens en met name ook messen staat hoog op de agenda bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uit de praktijk komen geregeld voorbeelden naar voren en ook de media besteden regelmatig aandacht aan dit kennelijk groeiend fenomeen. Het ministerie zet hier dan ook actief op in. Afgelopen zomer werd een werkgroep samengesteld dat een plan van aanpak gaat opstellen. Hoe ziet het geweld eruit, waar moet je rekening mee houden en wat zijn (bekende) werkende interventies, zijn onderdelen die hierin terug gaan komen. De uitkomst wordt een gezamenlijk actieplan met oa ministerie, burgemeesters, OM en politie om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.

Wapengeweld onder jongeren vraag om een integrale benadering

Stichting School en Veiligheid faciliteert scholen en leraren. Zij ondersteunt hen en biedt aanpakken met betrekking tot moeilijke vraagstukken. De stichting benadrukte tijdens de bijeenkomst dat deze problematiek om een integrale benadering vraagt. Onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners moeten met elkaar de samenwerking opzoeken om zo te komen tot een eenduidige aanpak tegen het geweld.

Verslag bijeenkomst

Interesse in het integrale verslag van de bijeenkomst? Vraag een digitaal exemplaar aan en mail naar jeugd@hetccv.nl.