Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Regionaal overzicht aanpak steekincidenten eenheid Rotterdam

De afgelopen 2 jaar is in toenemende mate sprake van excessief geweld onder jongeren in de eenheid Rotterdam. Het document Regionaal overzicht aanpak steekincidenten eenheid Rotterdam geeft inzicht in de aanpak steekincidenten en messenbezit onder (soms zeer jonge) jeugdigen in deze regio. Ook wordt in dit document duidelijk wat hierin het meest effectief lijkt te zijn. Aan het woord komen verschillende gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en Halt. De onderzoekers hopen dat dit regionale overzicht van interventies en beleidskaders, gemeenten en partners daarin van een richting kan voorzien.

Messenbezit en het gebruik van (steek)wapens lijken in de jeugdcultuur te normaliseren. In 2018 telde de politie 110 steekincidenten, vorig jaar waren het er 147 en voor 2020 staat de teller op 107 (tot oktober 2020). Het aantal jongeren dat ‘alleen’ met een (steek)wapen op zak werd aangetroffen is hierin niet meegenomen. Extra zorgwekkend is het feit dat soms zelfs zeer jonge kinderen met (steek)wapens de straat op gaan. Ze dragen (steek)wapens bij zich naar aanleiding van conflicten die vaak hun oorsprong vinden op social media, al dan niet in drillrap video’s. Dit is met de intentie om deze ook daadwerkelijk te gebruiken of ter verdediging uit angst om zelf slachtoffer te worden.

Conclusie

Daar waar het bezit en gebruik van (steek)wapens een vlucht neemt, blijkt de last onder dwangsom een groot schrikeffect te hebben. Niet alleen op de jongeren, maar ook op de betrokken ouders. Ook het preventief (persoons)gericht fouilleren blijkt effectief. De politie treft hierbij regelmatig  (steek)wapens aan. Het aantal jongeren dat in herhaling valt, is beperkt. 

Rondom de harde kern van messenbezitters en -gebruikers bevindt zich een grote groep jongeren die zich aangetrokken voelt tot deze subcultuur. Zij zijn vaak nog beïnvloedbaar en daarom gebaat bij een preventieve interventie om te voorkomen dat zij de verkeerde kant op gaan. Hierbij kan een positief rolmodel helpen. Dit geldt ook voor meer aandacht vanuit de school, zowel door kluisjescontroles, als door passende begeleiding na een incident. Ook een zinvolle, laagdrempelige vrijetijdsbesteding (op school) kan voor deze groep het verschil maken. Het combineren van preventieve maatregelen door de politie zoals straffen door Halt heeft ook effect.

Download