Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Beleidsplannen wapens en jongeren

Het actieplan Wapens en Jongeren heeft tot doel het aantal wapenincidenten door jongeren in de betrokken gemeenten met 25% te verminderen. Het gaat om preventieve, proactieve en repressieve maatregelen. Gemeenten vertalen de opgaven van het actieplan naar hun integraal veiligheidsbeleid en maken actieplannen.

Lokaal slaan gemeenten en partners de handen ineen tegen wapengeweld onder jongeren. In het gemeentelijk beleid lees je wat de doelen voor de komende jaren zijn en hoe hierop wordt ingezet. De concrete invulling verschilt per gemeente. Dat kan variëren van een regionale analyse en aanpak, het benoemen van 5 basispijlers voor jongeren tot een complete aanpak op en rond de school.

De aanpak van gemeenten uit de landelijke werkgroep vind je bij praktijkvoorbeelden.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid