Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Doelgroep gemeenten

De gemeente heeft de aanmelding gedaan voor deelname aan de inleveractie. Wat betekent dit voor de verdere (logistieke) organisatie?

Kan de gemeente de vragen rond de logistieke organisatie overdragen aan de politie?

Kunnen de inlevertonnen ook op een andere plaats dan het politiebureau geleverd worden, bijvoorbeeld op een school of bij het jongerenwerk ?

Welke voorbereidingen moet de gemeente treffen voor de inleveractie van steekwapens?

Kan ik als gemeente het communicatiemateriaal aanpassen?

Kan ik als gemeente het communicatiemateriaal ook kant-en-klaar bestellen?

Wanneer gaat de campagne van start?

Komt er een officieel startschot voor de inleveractie?

Hoe wordt er bericht over de resultaten van de inleveractie?

 

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar highimpactcrimes@minjenv.nl.

Doelgroep politie

Welke voorbereidingen moet de politie treffen voor de inleveractie van steekwapens?

Hoe kan de politie de raamposters en gadgets bestellen?

Hoe komt de politie aan de inlevertonnen?

Wanneer kan de politie de inlevertonnen verwachten?

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de inleverton?

Kunnen de inlevertonnen ook op een andere plaats dan het politiebureau geleverd worden?

Zijn er alternatieve mogelijkheden om toch wapens door jongeren te laten inleveren buiten het politiebureau?

Wanneer worden de inlevertonnen opgehaald?

Aan wie meldt de politie de resultaten van de inleveractie?

Wat gaat er gebeuren met de ingeleverde wapens?

 

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar highimpactcrimes@minjenv.nl.

Doelgroep OM

Is er toestemming nodig van het College van Procureurs-Generaal voor het straffeloos kunnen inleveren van steekwapens?

Hoe verloopt de toestemming van het College van Procureurs-Generaal als tijdens de inleverweek ook een focus op vuurwapens wordt gelegd?

Welke informatie moet in de toestemmingsbrief voor het inleveren van vuurwapens opgenomen worden?

Wat wordt de juridische grondslag voor het te hanteren sepotbeleid?

 

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar highimpactcrimes@minjenv.nl.

Doelgroep professionals jeugd

Hoe kan een school bijdragen aan het tegengaan van wapenbezit?

Hoe kan een school het inleveren van wapens stimuleren?

Welke rol kan het jongerenwerk spelen voorafgaand en tijdens de inleveractie?

Kan het voordelen hebben om jongerenwerkers in te zetten bij de inleverpunten?

 

Heb je een vraag die hier niet beantwoord wordt? Mail dan naar highimpactcrimes@minjenv.nl.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid