Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Preventief fouilleren tegen wapenbezit

Een belangrijk instrument om wapenbezit terug te dringen, is preventief fouilleren. De gemeenteraad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Dit kan de raad doen bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. In een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet Wapens en Munitie toepassen. 

(foto: politie.nl)

Bij de inzet van preventief fouilleren bij wapenbezit onder jongeren is het van belang om ook aandacht te hebben voor het voorkomen van verstoorde verhoudingen tussen de politie en jongeren. Preventief fouilleren vraagt veel capaciteit van de politie, daarom is het belangrijk dat de lokale driehoek (politie, OM, gemeente) hier prioriteit aan geeft. 

Hoe werkt de inzet van preventief fouilleren?

Waarom wordt preventief fouilleren genoemd als onderdeel van de aanpak van wapenbezit en geweld?

Bestaat er een kans op etnisch profileren of discrimineren bij de inzet van preventief fouilleren?


Praktijkvoorbeeld preventief fouilleren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in september 5 gebieden aangewezen voor een proef met preventief fouilleren. Het gaat om gebieden in Centrum, Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Per risicogebied zal er in 3 maanden tijd 5 keer gefouilleerd worden. Net als in 2021, toen er ook voor een paar maanden werd gefouilleerd, gaat het om een proef om te kijken of het middel permanent ingezet kan worden. Volgens burgemeester Femke Halsema zijn de gebieden geselecteerd op basis van het aantal wapenincidenten in het verleden en de informatie die de gemeente van de stadsdelen en wijkteams van de politie heeft gekregen.

Lees het hele nieuwsbericht op NH Nieuws

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid