Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Actieplan Wapens en Jongeren

Met het actieplan Wapens en Jongeren worden de handen ineengeslagen tegen wapengeweld en -bezit onder jongeren. Alle deelnemende partijen delen de norm dat wapenbezit en -gebruik nooit normaal gevonden mogen worden en de ambitie is om het wapenbezit onder jongeren te keren.

Startpunt in de aanpak is dat er goed zicht is op jeugd en jongerengroepen die wapens dragen. Van groot belang is vervolgens dat alle betrokken partijen - scholen, jeugd- en welzijnswerk van gemeenten, horeca, politie en OM - in de aanpak goed samenwerken en dat deze aanpak vanuit het Rijk wordt ondersteund en versterkt met landelijke maatregelen.

Maatregelen tegen wapens bij jongeren

Het actieplan kent een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen. Het preventieve deel bestaat uit bewustwording en ontmoediging via campagnes tegen wapenbezit onder jongeren en hun sociale omgeving. Lessen op school door bijvoorbeeld een officier van justitie en voorlichting door Halt dragen hier verder aan bij.

Gemeenten die het actieplan uitvoeren en de politie zorgen voor een laagdrempelig aanspreekpunt op scholen - bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur van wijkteams, een schooljongerenwerker of de wijkagent - voor jongeren die zich bedreigd voelen. Zo wordt ook voorkomen dat scholieren denken dat het helpt om zich te bewapenen.

Teenager,With,Knife,,Prepared,To,Commit,Crime

Toolbox

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV ontwikkelen en onderhouden - in samenspraak met de bij dit actieplan betrokken partners - deze toolbox met informatie en praktijkvoorbeelden om wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan. Partners zijn 15 gemeenten, het OM, de politie, Halt, de William Schrikker Stichting, Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bij een aantal acties uit het actieplan is sprake van ondersteuning door gemeenten via het CCV. Dit is het geval bij de invoering van de checklists voor preventieve wapencontrole op scholen en in de horeca, het versterken van het contact tussen politie en de horeca via de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en de inrichting van deze toolbox. Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid