Product toegevoegd aan winkelmand

Voetbal en veiligheid


Preventief supportersbeleid

Om sociaal preventief supportersbeleid gestructureerd te ontwikkelen en uit te voeren, ontwikkelde het CCV dit stappenplan. Lokale partijen, zoals voetbalcoördinatoren van gemeenten en politie, de veiligheidscoördinator van de voetbalclub en de supportersverenigingen, kunnen het gebruiken om projecten op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Projectgroepen krijgen stapsgewijs uitleg over de invulling die ze kunnen geven aan sociaal preventieve supportersprojecten.

Globaal overzicht stappenplan

StapActiviteitenResultaten
1.Samenwerking ketenpartners
Projectgroep vormen, afspraken maken over doel, betrokken partijen en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, afspraken vastleggen in convenant, veiligheidsverklaring of projectplanProjectgroep en convenant, veiligheidsverklaring of projectplan
2.Probleem-inventarisatieOnderzoeken veiligheidssituatie en bepalen prioriteitenProbleeminventarisatie en overzicht prioriteiten
3.Huidige maatregelen beoordelenMaatregelen op het gebied van gedragsbeïnvloeding van risicosupporters en het betrekken van deze supporters bij de voetbalclub beoordelenInventarisatie maatregelen
4.Doelstellingen en nieuwe maatregelenSMART-doelstellingen formuleren, nieuwe maatregelen nemenDoelstellingen en nieuwe maatregelen
5.Planning, organisatie en uitvoeringRealiseren van de gekozen maatregelenMaatregelen
6.EvaluatieEvalueer de maatregelenEvaluatie