Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voetbal en veiligheid


Persoonsgerichte Aanpak Voetbal (PGA) & de aanpak van racisme en discriminatie

Op 8 februari 2020 lanceerde de KNVB samen met de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanvalsplan als antwoord op de racistische incidenten in en rondom het (amateur) voetbal: ‘Ons Voetbal is van iedereen‘ (OVIVI). In het aanvalsplan ‘OVIVI’ wordt onder meer ingezet op de inhoudelijke uitvoeringslijn: ‘Sanctioneren’.

In het kader van deze uitvoeringslijn heeft het CCV een Ondersteuningsteam PGA en ondersteunende activiteiten samengesteld en ontwikkeld.

Het zogenaamde ‘Ondersteuningsteam PGA’ is al voor meerdere 4-hoeken (Voetbalclub, OM, Gemeente en Politie) in het land actief om tot een versterkte persoonsgerichte aanpak te komen of om professionals te ondersteunen in de aanpak van voetbaloverlast. Het ondersteuningsteam is voor de aanvraag van ondersteuning of voor advies te bereiken via pga-voetbal@hetccv.nl. Ook is het ondersteuningsteam te bevragen over de aanpak van racisme en discriminatie in en rondom het voetbal.

NB: Omstreeks de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen organiseert het CCV een landelijke bijeenkomst voor professionals. Dan is ook de website gereed met meer informatie over de aanpak door politie, OM, gemeenten en betaald voetbal organisaties.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid