Product toegevoegd aan winkelmand

Voetbal en veiligheid

Hooligans in beeld - van informatie naar aanpak

31 december 2007

In 'Hooligans in beeld' wordt verslag gedaan van een pilotstudie in een drietal regiopolitiekorpsen naar de mogelijkheden om de 'shortlist-methodiek', de methode die nu door alle politiekorpsen wordt gebruikt om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen, toe te passen op (groepen) voetbalhooligans.

Beschrijving

De aanpak, zoals die is ontwikkeld in en door het regiokorps van Gelderland-Midden in relatie tot de risicosupporters van Vitesse, is 'uitgerold' in Rotterdam-Rijnmond (Feijenoord), Brabant Zuid-Oost (PSV) en IJsselland (Go Ahead). Onderzocht is wat belangrijke de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle toepassing en wat de (mogelijke) opbrengsten.

De belangrijkste opbrengst van de methodiek is in eerste instantie gelegen in een verbeterde kennis- en informatiepositie van politie en relevante partners, op basis waarvan een gezamenlijke, dader(groep)gerichte aanpak kan worden geformuleerd waarbij maatwerk en vroegtijdige interventie de sleutelwoorden zijn. Ervaringen in de regio Gelderland-Midden, waar al langer met de methodiek wordt gewerkt, tonen aan dat een dergelijke aanpak in meerdere opzichten effectief kan zijn en uiteindelijk ook kan resulteren in een verminderde politie inzet.

Het resultaat van de pilotstudie is neergelegd in een op de praktijk toegesneden handleiding in de vorm van een stappenplan. Daarin worden beschreven hoe de methodiek stapsgewijs kan worden ingevoerd en toegepast en wat daarbij belangrijke randvoorwaarden zijn waarop gestuurd moet worden.

Auteurs

H. Ferwerda, O. Adang

Organisatie

Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap

Links