Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voetbal en veiligheid


Criminele inmenging in het voetbal

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het CCV gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar de praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Het Mulier Instituut en het CCV analyseren de resultaten van 20 onderzoeken. Ze brengen de overeenkomsten en verschillen van deze studies in kaart, gaan op zoek naar rode draden en categoriseren voorgestelde interventies en aanbevelingen. Op basis van deze inzichten wordt duidelijk of de huidige aanpak om amateursportverenigingen weerbaarder te maken voldoet.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid