Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voetbal en veiligheid


Criminele inmenging in het voetbal

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het CCV gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar de praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Het Mulier Instituut en het CCV analyseerden de resultaten van 20 onderzoeken. Aan de hand van een rodedradenanalyse zijn de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. Mogelijke interventies en de daarbij horende aanbevelingen zijn gecategoriseerd. Op basis van die inzichten wordt duidelijk of de huidige aanpak om amateursportverenigingen weerbaarder te maken voldoet.

Lees de analyse

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid