Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Van inschatting naar beheer

Een risicoanalyse rondom het toekomstige azc Voorsterallee Zutphen

Bureau Beke voerde deze risicoanalyse uit rondom het nieuw te vestigen asielzoekerscentrum (azc) in Zutphen. De analyse vormt een blauwdruk voor het op te stellen beheerplan rondom het azc en kan dienen als een modelaanpak voor andere azc-locaties.

Beschrijving

De risicoanalyse geeft een overzicht van het gehele palet aan mogelijke maatregelen op de volgende gebieden: draagkracht in de wijk, sociale samenhang, overlast en criminaliteit, maar ook ruimtelijke risico’s. Het onderzoek is in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen, waaronder omwonenden, uitgevoerd.

De aannemelijkheid en de urgentie zijn essentieel bij de weging van het risico. Er zijn ook maatregelen om risico's te beheersen op te nemen. De risicoanalyse vormt een blauwdruk voor het op te stellen beheerplan rondom het azc in Zutphen en is daarmee te beschouwen als een modelaanpak voor azc-locaties elders in Nederland.

Auteurs

J. Kuppens, L. Scholten, H. Ferwerda

Organisatie

Bureau Beke, in opdracht van de gemeente Zutphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Link