Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Mensen zoals jij en ik

Burgers aan het woord over het vluchtelingenvraagstuk

Het vluchtelingenvraagstuk roept veel emoties op, waarbij voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Hoe denken mensen over de komst van vluchteling, waar maken ze zich zorgen over, welke oplossingen zien ze en doen ze zelf al iets voor vluchtelingen? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek.

Beschrijving

In het najaar van 2015 zette onderzoeks- en adviesbureau PON, in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), een enquête uit onder ruim 1.200 leden van het Brabantpanel. Die bracht in beeld hoe Brabanders denken over vluchtelingen. Voor een verdieping van de uitkomsten hiervan is het KIS uitgebreid in gesprek gegaan met 12 van deze ondervraagden.

Conclusies

  • Onder de geïnterviewden is het draagvlak voor het toelaten van vluchtelingen in Nederland groot, maar ze verbinden hier wel condities aan. Het moet vaststaan dat het om 'echte' vluchtelingen gaat. De perceptie van de geïnterviewden is dat ook zogenoemde 'economische vluchtelingen' toegang krijgen en dat ondermijnt het draagvlak voor opvang.
  • De zorgen die de geïnterviewden hebben over de komst en vestiging van vluchtelingen hebben meestal geen betrekking op de eigen, persoonlijke leefsituatie. De zorgen vallen uiteen in twee categorieën: zorgen over de gevolgen voor de samenleving als geheel, en zorgen over het welzijn en de positie van de vluchtelingen die zich in Nederland vestigen.
  • De geïnterviewden zien twee oplossingsrichtingen: enerzijds het aanpakken van de aanleiding voor de vlucht (in de regio) en het indammen van de instroom van vluchtelingen. Anderzijds zouden vluchtelingen die in Nederland blijven zo snel mogelijk moeten integreren in de Nederlandse samenleving en hiertoe ook ruimhartig(er) in staat moeten worden gesteld.
  • De meningen over de vraag of de Nederlandse samenleving voldoende veerkrachtig is om de huidige stroom vluchtelingen aan te kunnen zijn verdeeld. Unaniem zijn de geïnterviewden van mening dat de (landelijke) overheid primair verantwoordelijk is voor het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk en dat de overheid het op dit moment laat afweten.

Auteurs

Marjan de Gruijter, Trude Rietveld, Inge Razenberg

ISBN

978-90-5830-706-4

Organisatie

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Links