Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Landen in Nederland: de vluchtelingenstroom in integratieperspectief

Om onrust en verkeerde verwachtingen tegen te gaan, is het nodig de mythe van tijdelijkheid rond de komst van vluchtelingen en migranten te doorbreken. Het is niet aannemelijk dat veel vluchtelingen gaan terugkeren en daarom heeft de integratie structurele aandacht nodig.

Conclusies

De onderzoekers pleitten voor investeringen om de integratie van vluchtelingen in werk, onderwijs en huisvesting te bevorderen. Ook willen ze een actieve betrokkenheid van de overheid vanwege de beeldvorming ten aanzien van vluchtelingen.

Aanbevelingen ten aanzien van integratie:

  • Geef statushouders die goed op weg zijn in de Nederlandse samenleving al eerder een permanente verblijfsvergunning te geven. Nu krijgen alle statushouders allemaal in eerste instantie een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar, die pas na vijf jaar kan worden omgezet in een vaste vergunning.
  • Kijk bij de verdeling van statushouders over Nederland meer naar waar de meeste kansen liggen voor een statushouder.
  • Stimuleren van maatjesprojecten en de invoering van een soort asielcoach, die asielmigranten vanaf dag 1 gaat coachen op integratie en eventueel terugkeer.

Auteurs

A. Leerkes. P. Scholten

Organisatie

Erasmus University Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Links

Download 'Landen in Nederland' op de website van de Erasmus University.