Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Handreiking 'Omgaan met maatschappelijke spanningen'

Spanningen en maatschappelijke onrust op wijkniveau nemen toe doordat er veel verschillende culturen samenleven in de wijk. Wijkteams en beleidsmakers moeten daarmee omgaan en vinden dat soms lastig. Om hen te helpen is de handreiking Omgaan met maatschappelijke spanningen gepubliceerd.

Beschrijving

De handreiking bevat concrete aanpakken, protocollen, checklists en praktische voorbeelden als inspiratie. De publicatie wordt het komende jaar verder verfijnd en geactualiseerd, mede op basis van feedback door gebruikers. Zij worden dan ook gevraagd om feedback.

Auteurs

Ron van Wonderen van het Verwey-Jonker Instituut en Rob Witte van EMMA-Experts in Media en Maatschappij

Bron

  • De handreiking is kosteloos te downloaden op het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).