Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Handboek Sociaal Calamiteitenplan

In zeven stappen laat het Handboek Sociaal Calamiteitenplan zien hoe een gemeente kan voorkomen verrast te worden door maatschappelijke onrust en sociale calamiteiten.

Probleemstelling

Bij het niet tijdig anticiperen op signalen van maatschappelijke onrust kan de situatie in een gemeente escaleren. Het is gemeenten echter vaak niet duidelijk hoe ten tijde van sociale calamiteiten moet worden gereageerd, met welke acties maatschappelijk onrust en escalatie voorkomen kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Beschrijving

Het Sociaal Calamiteitenplan moet gemeenten in staat stellen zich adequaat voor te bereiden op sociale onrust en calamiteiten, zodat zij effectieve maatregelen kunnen nemen om escalatie te voorkomen. In het Sociaal Calamiteitenplan staat onder meer beschreven hoe alle betrokken partijen in een gemeente met dit soort situaties moeten omgaan: hoe kun je incidenten voorkómen, en wie doet wat bij incidenten met een maatschappelijke nasleep? Een grote kracht van het Sociaal Calamiteitenplan is dat de aanpak ook gericht is op preventie, dus op vooraf handelen (nog op tijd) in plaats van achteraf reageren (vaak te laat).

Toepassing

Om welke situaties kan het gaan?

  • Er heeft zich nog geen incident voorgedaan. Wel zijn er signalen dat maatschappelijke onrust tot oplopende spanningen en incidenten kan leiden. Bijvoorbeeld: bij het uitkomen van de film Fitna, of de conflicten in de Gaza-strook.
  • Er is sprake van een op zichzelf staand incident (zoals een familiedrama, of een dreigement aan een school) dat tot maatschappelijke onrust en vervolgincidenten kan leiden.
  • Er doet zich een incident voor (al dan niet als onderdeel van een reeks), bijvoorbeeld een schietpartij tussen rivaliserende jongeren, dat tot een controverse tussen meerdere bevolkingsgroepen en tot vervolgincidenten kan leiden.
  • Er is sprake van een incident of incidentenreeks buiten de gemeente waardoor spanningen en betrokkenheid van bevolkingsgroepen binnen de gemeente kunnen toenemen, zoals een landelijke staking, of brandstichting bij moskeeën of synagogen.

Organisatie

FORUM (instituut voor multiculturele ontwikkeling) in samenwerking met Cap Gemini.

Bestanden