Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Geregistreerde COA en Politie meldingen op en rondom COA-opvanglocaties in 2015

Bij het COA zijn in 2015 ruim 8.000 zeer diverse meldingen geregistreerd. Ruim 1.300 meldingen hiervan gingen om fysieke agressie, zoals schoppen of slaan. De politie heeft in totaal 4.460 meldingen geregistreerd, die ook zeer uiteenlopend zijn. Deze aantallen zijn niet bij elkaar op te tellen, want hetzelfde incident kan in beide systemen voorkomen.

Beschrijving

In absolute aantallen zijn er in 2015 meer meldingen bij het COA gedaan dan in 2014 (ruim 8.000 tegenover ruim 4.000). De bezetting op COA-locaties is ook sterk toegenomen van bijna 25.000 begin 2015 tot ruim 47.000 eind 2015. Naar verhouding laten de cijfers over 2015 dus geen uitzonderlijke stijging van het aantal incidenten zien.

Bij ruim 5.000 van de 8.000 meldingen bij het COA ging het om overtredingen van de huisregels van het COA, zoals het niet schoonmaken van de eigen kamer, de brandmelder afplakken, of geluidsoverlast. Ruim 1.300 meldingen gingen over fysieke agressie zoals schoppen of slaan. De meldingen zijn naar aard en omvang dus zeer divers.

Ook de 4.460 door de politie geregistreerde meldingen op COA-locaties zijn zeer uiteenlopend. Het soort incidenten dat de politie heeft genoteerd, varieert van verloren ID-papieren, diefstal en overlast tot bijvoorbeeld drugs, grote vechtpartijen of mensenhandel. Ook zitten er loze meldingen bij.

Organisaties

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie

Links

Op de website van het COA zijn de volgende rapportages als download beschikbaar: