Product toegevoegd aan winkelmand
 

Voertuigbeveiliging

Aangescherpte aanpak overlastgevende asielzoekers

Er komt een aparte, sobere opvangvoorziening voor overlastgevende asielzoekers. Op deze manier worden zij geïsoleerd en gestraft voor hun gedrag en kunnen de andere asielzoekers veilig in de opvang verblijven. Dit staat in deze brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie).

Beschrijving

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de interne sanctiemaatregelen aangescherpt om het verbod op onaanvaardbaar gedrag zoals discriminatie, bedreiging of intimidatie en de sancties die hierop staan nadrukkelijker onder de aandacht te brengen en aan te pakken. Het COA ontzegt in die gevallen de opvang voor een week of legt eventueel strafrechtelijke maatregelen op. 

Het COA werkt aan een aparte opvangvoorziening voor overlastgevers waar een strenger regime geldt. Bijvoorbeeld een dagelijkse (in plaats van wekelijkse) meldplicht, geen zakgeld en verplichte deelname aan bijeenkomsten die gericht zijn op gedragsverandering.

Voor kwetsbare individuen komen geen aparte opvangvoorziening. Zij kunnen, op basis van maatwerk tijdelijk, in een aparte vleugel in de opvang worden geplaatst. 

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden