Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Belang van veiligheid en vertrouwen

Veiligheid en vertrouwen zijn als het ware de smeerolie voor de samenleving. Als mensen weten dat ze veilig zijn en vertrouwen hebben in elkaar en instituties, durven zij zich vrij en in vrijheid te bewegen, zaken met elkaar te doen, samen te werken. Het gevoel veilig te zijn is ook een basale menselijke behoefte.

Daar tegenover staat dat een gevoel van onveiligheid juist zand in de maatschappelijke motor kan gooien, en het welbevinden van mensen kan aantasten. Dit kan op allerlei manieren doorwerken, zoals in:

  • De ervaren verblijfskwaliteit van een bepaalde plaats
  • De bereidheid wat vóór of mét elkaar te doen
  • De keuze ergens (wel of niet) heen te gaan of te verhuizen
  • De levensvatbaarheid van een bepaalde voorziening of buurt
  • De ervaren legitimiteit van de overheid
  • Het stemgedrag
  • De roep om maatregelen.

Maar dat is lang niet altijd het geval. Een beleving van onveiligheid kan bijvoorbeeld maar kort of oppervlakkig zijn. Het kan ook heel functioneel zijn, omdat het waarschuwt voor gevaar en aanzet tot actie.

Zicht hebben op de mate waarin mensen zich veilig of onveilig weten én voelen is in huidige beleids- en bestuurspraktijk daarom essentieel. Dat moet dan wel hand in hand gaan met inzicht in de mate waarin die (on)veiligheidsbeleving als problematisch of disfunctioneel moet worden beschouwd. Want alleen dán, is ook bestuurlijke of beleidsmatige aandacht noodzakelijk.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid