Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Veiligheidsbeleving nader bekeken

Een mens weet zich veilig als hij het gevoel heeft de risico’s die hij in zijn leven tegenkomt, met redelijk vertrouwen kan hanteren. Dat betekent dat jou:

  1. die risico’s ziet als zodanig (van aard, omvang, frequentie, gevolgen);
  2. dat je meent ze zelf gemakkelijk te kunnen hanteren;
  3. en/of jij weet dat anderen jou zo nodig daarbij zullen helpen.

Het gaat daarbij om de - bewuste of onbewuste - ervaring die jij hebt op elk van deze 3 punten.

Van heel concreet tot heel diffuus

De risico’s waar het om gaat, kunnen heel concreet zijn, zoals "ik ben bang dat deze jongeren mij zullen beroven of lastigvallen". Maar de risico’s kunnen ook heel diffuus zijn, bijvoorbeeld: "ik kan er niet de vinger op leggen, maar ik heb geen goed gevoel waar het met de buurt of met de samenleving heen gaat". Deze risico’s kunnen bovendien zowel heel bewust als onbewust worden ervaren.

Veilig voelen

Het maatschappelijk debat lijkt nogal eens te suggereren dat een mens pas veilig is als alle risico’s tot nul zijn terug gebracht. Alleen, om je veilig te voelen is dat helemaal niet nodig. Het gaat er tenslotte vooral om welke risico’s jij, al dan niet met de hulp van anderen, meent te kunnen hanteren.

Veiligheidsbeleving is voor te stellen als een dikke kabel, opgebouwd uit vele strengen en draadjes.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid