Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Voor de doorzetters: andere indelingen veiligheidsbeleving

Naast de manier om veiligheidsbeleving te zien als een dikke kabel met vele strengen en draadjes, zijn er ook andere indelingen van veiligheidsbeleving mogelijk. Hieronder een paar vaker voorkomende indelingen.

Positieve en negatieve veiligheid

In de beleidspraktijk hanteren we veiligheid meestal als een negatief begrip. Het is veilig bij de gratie van de afwezigheid van risico’s en bedreigingen. Het beleid richt zich dus vooral op het uitsluiten van risico’s en het voorkomen van onveiligheid. Maar, bestaat er ook een positief te duiden veiligheid? Veiligheid die dus wordt ervaren op het moment dan één of meer specifieke factoren aanwezig zijn? Waardoor er geborgenheid ontstaat? Dat zou immers ook heel andere interventies mogelijk maken.

Persoonlijke angst voor criminaliteit

Als het gaat om de persoonlijke angst voor criminaliteit wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen de angst voor materiële schade en de angst voor persoonlijk letsel. Al naar gelang de levensfase en -situatie kan dit mensen heel verschillend treffen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de angst dat je persoonlijk wat overkomt, het grootst is bij adolescenten. De angst voor materieel verlies piekt op veel latere leeftijd, zo rond de 45 jaar.

Naar de andere strengen van de kabel

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid