Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Veiligheidsbeleving: veraf/dichtbij

Steeds weer blijkt dat de veiligheidsbeleving van mensen sterk afhangt van de (geografische en psychologische) afstand van de waarnemer tot de beleefde situatie.

Zo hebben mensen bijna altijd een rooskleuriger beeld van de veiligheid in de eigen omgeving dan van de veiligheid ergens anders. Zo ervaren zij de veiligheid in de eigen buurt vaak als beter dan in andere buurten of dan in het centrum van de stad. Zo vinden ze ook de veiligheidssituatie in hun eigen gemeente weer beter dan die in Nederland als geheel.

De verklaring hiervoor is onder andere dat mensen voor de situatie in de eigen buurt afgaan op hun ervaringen, maar voor het beeld ergens anders veel meer afhankelijk zijn van mediaberichtgeving. Deze berichtgeving heeft van nature meer aandacht voor het afwijkende, het abnormale. Daarmee creëert het een beeld dat niet per definitie strookt met het werkelijke veiligheidsbeeld.

Tip:
Is er ergens sprake van onveiligheidsbeleving, kijk dan goed waar die beleving betrekking op heeft. Want gaat het bijvoorbeeld vooral op de ‘veraf’-situatie, is het de vraag of maatregelen ‘dichtbij’ veel zoden aan de dijk zullen zetten.

Naar de andere strengen van de kabel

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid