Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Veiligheidsgevoelens consumenten in winkelgebieden

De HBD-Consumentenmonitor (2011) toont aan dat 25% van de consumenten zich wel eens onveilig voelt in een winkelgebied. Vooral samenscholingen, slechte verlichting en baldadig gedrag van anderen zouden dat gevoel in de hand werken.

De Integrale Veiligheidsmonitor 2012 schetst een soortgelijk beeld, maar dan met iets lagere percentages. Volgens deze monitor zou minder dan 20% van de Nederlandse bevolking zich wel eens onveilig voelen in een winkelgebied of winkelcentrum.

En dat zijn dan alleen nog de gevoelens van consumenten. Rond winkelgebieden is ook de veiligheidsbeleving van anderen relevant zoals die van ondernemers, personeel, leveranciers en investeerders.

Een probleemgerichte en integrale aanpak van de veiligheid in een winkelgebied kan aantoonbaar effect hebben op de veiligheidsbeleving en dus ook op het winkelklimaat. Een goed startpunt voor zo’n aanpak vormt het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiermee kun je een aanzienlijke verbetering van de veiligheidsbeleving bereiken.

Informatie & Analyse

Het KVO kent een verplichte analyse van de problematiek. Besteed hierin expliciet aandacht aan de veiligheidsbeleving van de verschillende relevante groepen. Waar, wanneer en waardoor is hun veiligheidsbeleving vooral in het geding? Gebruik hiervoor de Tafel van 12 als analysekader .

Veiligheidsbeleving winkelcentrum én winkels

 

Bekijk de veiligheidsbeleving niet alleen op het niveau van het winkelcentrum als geheel, maar ook op het niveau van de winkels zelf en van de omgeving (aan- en afvoerroutes).

De veiligheidsbeleving op koopavonden vergt vaak nog een aanvullende aanpak, omdat het hier om aparte problematiek gaat met specifieke factoren die juist op deze bewuste avond een rol spelen.

Voorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid