Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Veiligheidsbeleving in uitgaansgebieden

Bijna een kwart van de ondervraagde Nederlanders voelt zich wel eens onveilig rondom uitgaansgelegenheden (Veiligheidsmonitor 2014). Een geslaagde uitgaansavond staat of valt bij publiek én personeel dat zich veilig voelt. Ergens prettig kunnen verblijven is tenslotte een basisbehoefte, en dat geldt ook voor een uitgaansgebied. Aandacht voor de beleving is bovendien van economisch belang voor horecaondernemers: als een gebied het stempel 'onveilig' krijgt, kan het aantal bezoekers afnemen.

Bij veiligheidsbeleving in uitgaansgebieden gaat het ook om de beleving van:

 • personeel en ondernemers van uitgaansgelegenheden,
 • portiers en toezichthouders,
 • politiemensen die toezicht uitoefenen in het gebied,
 • ambulancepersoneel
 • omwonenden in het uitgaansgebied en passanten
 • andere ondernemers en personeel in het uitgaansgebied (geen horeca)
 • chauffeurs openbaar vervoer en taxichauffeurs,
 • en - vaak vergeten - ouders van (jonger) uitgaanspubliek.

Wat is er te doen aan onveiligheidsgevoelens?

Organisaties betrokken bij (veilig) uitgaan zien het liefste dat hun uitgaansgebied als veilig wordt ervaren. Daar kunnen gemeenten, politie en horecaondernemers een belangrijke rol in spelen. Kijk eerst gezamenlijk naar de veiligheidsbeleving in het gebied; heeft dit aandacht nodig? Zo ja, maak dan samen een goede analyse van de precieze situatie. Is dat duidelijk, dan kunnen daar maatregelen bij worden gezocht. 

Informatie & Analyse

Zijn er signalen dat de veiligheidsbeleving in het uitgaansgebied in het geding is? Achterhaal eerst waar dit aan ligt:

 • Gebruik hiervoor de cijfers over veiligheidsgevoelens uit de lokale veiligheidsmonitor. De monitor geeft informatie over het slachtofferschap en/of de veiligheidsbeleving van bewoners op een bruikbaar analyseniveau (straat, buurt, gebied). Lees meer over de lokale veiligheidsmonitor.
 • Een goed startpunt is de methodiek van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU): deze methode start namelijk ook met een nauwgezette analyse van wat er aan de hand is. In het stappenplan van de KVU vind je verschillende methoden om een analyse voor een uitgaansgebied uit te voeren.
 • Ook kun je (aanvullend) het publiek en personeel (of andere specifieke groepen) in het uitgaansgebied vragen of, waar, wanneer en waarom zij zich onveilig voelen. Over het uitvoeren van enquêtes – zoals het uitvoeren van enquêtes onder het uitgaanspubliek, horecaondernemers en omwonenden – lees je meer in het KVU-handboek.

Actie 

Is de situatie goed in kaart gebracht? Gebruik nu de Tafel van 12 voor een gestructureerd beeld van de veiligheidsbeleving in het uitgaansgebied. Met de Tafel van 12 zie je snel welke belangrijk(st)e factoren aandacht nodig hebben. Neem actie op 3 tot 5 van de belangrijkste factoren en boek binnen afzienbare tijd betere resultaten.

Gebruik bij het bepalen van de maatregelen de Keuzewijzer Veilig Uitgaan. Dit geeft een goed overzicht van de verschillende interventiemogelijkheden. Met name deze maatregelen kunnen, afhankelijk van de situatie, invloed hebben op de veiligheidsbeleving:

 • Beeldscherm op straat
 • Cameratoezicht
 • Horecastewards
 • Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
 • Openbare Orde Team
 • Sus-teams
 • Veiligheidsverlichting

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid