Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Informatie & Analyse

Voordat de eventuele problemen van veiligheidsbeleving kunnen worden aangepakt, is het nodig om een goede indicatie te hebben van wat er precies in de buurt of wijk speelt. Wat zijn concrete signalen dat deze locatie als onveilig wordt ervaren? Wie ervaart dit en wanneer precies, op welk tijdstip van de dag? Is het een probleem van een enkeling die zich alleen goed hoorbaar weet te maken, of speelt het probleem breder? Hoe betrouwbaar zijn de signalen? En wat is volgens die signalen de gevolgen als er niets aan wordt gedaan?

Informatie

Is daar een beeld van, objectiveer deze dan eerst. Een goed begin ligt vaak al in het simpelweg at random aanspreken van gebruikers van de locatie. Hoe ervaren zij de locatie? Is dat inderdaad onveilig of onprettig? In welke mate, wanneer, waar, waardoor? Soms geven ook social media een breder beeld. Hoe wordt er over de locatie gesproken, hoe vaak is (on)veiligheid daarbij een issue? Als het een relatief kleine locatie is en/of de onveiligheid is met relatief kleine ingrepen te verbeteren, dan is dit vaak al voldoende.

Is de locatie omvangrijker en/of zijn er vermoedelijk kostbare ingrepen nodig, dan kan het verstandig zijn om de problematiek ook nog kwantitatiever in beeld te brengen. Dit kan door een enquête uit te voeren. Dit levert de getalsmatige onderbouwing op die bijvoorbeeld financiers kunnen overtuigen.

Een enquête is meestal op de gebruikers gericht, maar let op: onveiligheid kan er al toe hebben geleid dat bepaalde groepen potentiële gebruikers de locatie al niet meer gebruiken. Zijn hier aanwijzingen voor, dan is het dus ook verstandig om een beter zicht te krijgen op deze groepen en hen ook in de enquête te betrekken.

Analyse

De analyse is de meest cruciale stap in de aanpak van veiligheidsbeleving. Het gaat erom een precies beeld te krijgen waarom een situatie voor mensen onveilig aanvoelt. De (potentiële) gebruikers zijn een uitstekende bron om hier meer zicht op te krijgen. Loop bijvoorbeeld met mensen rond op de locatie en laat hen vertellen wat zij wel en niet prettig vinden. Dat kan in de vorm van een schouw (soms zelf in periodieke vorm), maar ook van een korte rondgang met één of twee mensen leer je veel.

Tip:
Sommige mensen voelen zich van nature sneller onveilig dan anderen. Een rondgang met enkele van deze meer gevoelige typen levert al snel veel informatie op. Laat mensen ook vertellen hoe het voor hen wél veiliger zou kunnen voelen. Daaruit is namelijk al vaak goed afleiden waar het nu aan schort.

Een tweede belangrijke bron bij de analyse is door met relevante experts een schouw of rondgang te doen. Zoals met een lichtdeskundige, een interieurarchitect, een omgevingspsycholoog of een deskundige op het gebied van de inrichting van de gebouwde omgeving. Zij zien vanuit hun achtergrond net weer andere zaken en kunnen zo de vinger op de zere plek leggen.

Gebruik bij de analyse de bestaande en steeds vernieuwende inzichten uit de wetenschap. Maak dan ook gebruik van de Tafel van 12. Hiermee breng je in kaart hoe het er in de specifieke situatie op elk van de onderdelen uit de Tafel van 12 voor staat en wat dan de belangrijkste factoren zijn die de (on)veiligheid in de hand werken.

Zie verder bij Informatie & analyse.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid