Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


'Hang- en handel'-plekken

Dit zijn de plekken waar veelvuldig mensen rondhangen die, in de ogen van anderen, een bepaalde dreiging uitstralen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die er een andere leefstijl op nahouden en waarvan het lijkt of zij zich op die plaats ‘de baas voelen’. Denk bijvoorbeeld aan een, al dan niet hinderlijke, groep jongeren uit de buurt die op een bepaalde plek graag samenkomt.

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking zegt zich wel eens onveilig te voelen op plekken waar jongeren rondhangen. In de Integrale Veiligheidsmonitor 2012 bedroeg dat percentage 44%.

Wat mensen daarmee bedoelen, en welke consequenties dat voor hen heeft, kan fors verschillen: van eventjes een onprettig gevoel hebben tot een stevige angst die ervoor zorgt dat ze de plek en de betreffende jongeren voortaan mijden.

Daarnaast gaat het ook om plekken waarvan bekend is dat er zich regelmatig criminaliteit voordoet en/of waar zich notoire criminele mensen verzamelen (bijvoorbeeld agressieve drugsrunners).

Analyse

Uit de analyse moet naar voren komen wat het kernprobleem is op de specifieke locatie. Gaat het om het (intimiderend?) gedrag van de mensen op de locatie of gaat het in eerste instantie meer om de psychologische afstand die mensen voelen? In het eerste geval is signaalcriminaliteit uit de Tafel van 12 het startpunt voor actie, in het tweede geval vooral onbekende anderen.

Uit de analyse blijkt vrijwel altijd dat een mix van factoren de onveiligheidsbeleving op die specifieke locatie in de hand werken.

Actie

Orden de uitkomsten uit de analyse dan ook aan de hand van de Tafel van 12, en je ziet in een oogopslag wat de 3 tot 5 factoren zijn die je vooral moet aanpakken om de veiligheidsbeleving te verbeteren.

Je vergroot de kans dat je maatregelen effectief uitpakken door de vinger aan de pols te houden bij zowel de mensen die de onveiligheidsgevoelens ervaren als zij die de gevoelens oproepen.

Voorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid