Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Welke maatregelen sluiten aan bij de veiligheidsbeleving van burgers?

Dit is een vraag die het Openbaar Ministerie zich bij de ZSM-aanpak geregeld stelt. Want bij de afhandeling van zaken streeft zij ernaar om maatregelen te nemen die passen bij de gevoelens in de buurt of de gemeenschap waar het delict zich afspeelde. Maar hoe weet je wat passend is, als je zelf tachtig kilometer verderop bent gevestigd?

Streef naar overeenstemming tussen het probleembesef en de maatregel en houdt dus allereerst de vuistregels aan die bij voorkomen dat maatregelen onveiligheidsbeleving aanwakkeren staan.

Ga vervolgens te rade bij meerdere mensen die:

  • voldoende dicht bij de betreffende gemeenschap staan;
  • maar tegelijkertijd voldoende afstand tot de zaak hebben om de impact van een maatregel zo goed mogelijk te kunnen inschatten.

Leg deze mensen bijvoorbeeld twee alternatieven voor en laat hen hierop reageren. Zo ontstaat een beeld van de overwegingen die meespelen.
Ga daarbij nooit op één bron af, maar doe aan zogenoemde triangulatie: raadpleeg drie bronnen die elk een eigen optiek hebben. Bijvoorbeeld vertegenwoordigers van politie, gemeente en woningbouwcorporatie.

Komt dit vraagstuk vaker voor, dan is het wellicht handig om gaandeweg een bestand op te bouwen van mensen die gemakkelijk zijn te raadplegen.

Heeft een genomen maatregel toch een andere impact dan verwacht, evalueer dan samen met de geraadpleegde contactpersonen hoe dat te verklaren is. Zo leer je weer voor de volgende keer.

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid