Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


De veiligheidsbeleving van de bevolking in onze gemeente is wezenlijk slechter dan die in vergelijkbare gemeenten

Dan is dit zeker een goede reden om eens preciezer te kijken naar wat er hier aan de hand is. Start dan ook met een verdiepende analyse op de veiligheidsbeleving.

Informatie verzamelen en analyseren

Wat is er precies aan de hand? Komt uit meerdere indicatoren naar voren dat de veiligheidsbeleving zich relatief ongunstig ontwikkelt? Of gaat het juist om maar één indicator? Waar lijken de onveiligheidsgevoelens zich vooral voor te doen? In bepaalde buurten of wijken, onder specifieke groepen? En waar lijkt die (on)veiligheidsbeleving dan vooral mee samen te hangen?

Kan het overigens zijn dat de gemeente een andere bevolkingssamenstelling heeft, die op zichzelf al invloed heeft op de veiligheidsbeleving?

Analyseer niet alleen op basis van kwantitatieve gegevens, maar zeker ook op basis van kwalitatieve gegevens. Bijvoorbeeld door aan relevante individuen en groepen te vragen naar de mate waarin zij veiligheid als een probleem ervaren en wat hun gevoelens daarbij zijn.

Actie

Met deze werkwijze komt al snel naar voren in hoeverre er inderdaad een reden is om actie te ondernemen én waarop die actie zich dan vooral moet richten.

Voorbeelden

Zie ook

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid