Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


De maatwerkmethode

Wijken en buurten kennen grote verschillen waar het gaat om de gemiddelde veiligheidsbeleving van bewoners gaat. Dat heeft te maken met de verschillen in de aard van het gebied, de bevolkingssamenstelling, de criminaliteits- en overlastdruk, de sociale kwaliteit, de fysieke vormgeving van het gebied, de manier van optreden van instituties (zie ook Beïnvloedbare factoren) en de manier waarop bewoners en anderen over veiligheid praten.

Periodiek monitoren

Monitor periodiek de ontwikkeling van de veiligheidsbeleving in wijken en buurten periodiek en onderneem actie wanneer de veiligheidsbeleving in (een deel van) een buurt zich ongunstig ontwikkelt of daadwerkelijk al problematisch is geworden.

Analyse

In lijn met het IAA-model maak je eerst een goede analyse. Wat is er in deze buurt aan de hand? Waarop richt de onveiligheidsbeleving zich hier precies en wat werkt die gevoelens hier in de hand?

Orden de bevindingen per buurt of wijk aan de hand van de Tafel van 12 en bepaal op basis daarvan wat de 3 tot 5 belangrijkste aanknopingspunten zijn om de veiligheidsbeleving te beïnvloeden. Zie het schema hieronder:

AANKNOPINGSPUNTEN
Aanpakken onveiligheid
 • In hoeverre is er sprake van signaalcriminaliteit en -overlast?
 • Ervaren de bewoners de omgeving als verloederd?
 • In hoeverre spelen schurende leefstijlen en/of wederzijdse onbekendheid een rol?
 • (Hoe) wordt over de veiligheid gesproken? Door betrokkenen zelf of door relevante anderen?
Versterken veiligheid
 • In hoeverre voelen mensen zich sociaal verbonden en is sprake van collectieve zelfredzaamheid?
 • Hebben mensen het gevoel invloed te kunnen uitoefenen op die zaken die zij (anders) potentieel bedreigend achten. Voelen mensen perspectief?
 • Is de inrichting van de gebouwde omgeving overzichtelijk, beheersbaar, attractief?
 • Is in de omgeving voldoende en voldoende vertrouwenwekkend toezicht aanwezig?
Publiek leiderschap
 • Ervaren betrokken burgers de aanpak van onveiligheid als geloofwaardig en effectief?
 • Speelt nazorg na schokkende incidenten (op persoonlijk-buurt-stedelijk niveau) in deze setting een rol?
 • Ervaren burgers de (vertegenwoordigers van) relevante instituties als responsief? Ervaren zij een passende vorm van leiderschap?
 • Hoe communiceren de relevante instituties over de veiligheid. Communiceren zij daarbij veiligheid of onveiligheid? Welk frame is leidend?

Voorbeelden

Ga je zo te werk, dan zul je ervaren dat de veiligheidsbeleving vaak wel degelijk te beïnvloeden is. Collega’s gingen je al voor: zie de voorbeelden.

Tips:

Succes bij de verbetering van veiligheidsbeleving in een buurt zit niét in het verzinnen van de juiste maatregel. Het zit in een goede analyse, gevolgd door het leggen van de juiste koppeling tussen analyse en actie.

Je kunt de Tafel van 12 natuurlijk ook ‘preventief’ gebruiken. Concentreer je in een wijk mensen met schurende leefstijlen, dan kun je er de klok op gelijk zetten dat dit op termijn terug te zien is in de veiligheidsbeleving. Dat geldt ook als je signaaloverlast onverstoord door laat gaan. Of wanneer je mensen die aandacht vragen voor veiligheidsproblemen van het kastje naar de muur stuurt (en weer terug). Pak dus bij nieuwe ontwikkelingen de Tafel van 12 erbij en kijk of deze de veiligheidsbeleving wellicht negatief kunnen beïnvloeden.

Actie

Bepaal aan de hand van je analyse de benodigde actie. Lees meer daarover bij Actie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid