Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Rol of professie

Per beroepsgroep kan de veiligheid én de veiligheidsbeleving verschillen. Deze verschillen zijn ook terug te zien van plek tot plek en van organisatie tot organisatie. Want, niet alleen het feitelijke veiligheidsrisico is voor de veiligheidsbeleving relevant, ook de bedrijfscultuur en de gevoelde steun van collega’s en management spelen bijvoorbeeld een grote rol in de veiligheidsbeleving. Net zoals dat mensen in noodgevallen tot op zekere hoogte kunnen rekenen op de beveiliging of de politie.

Analyse

Zijn er signalen dat de veiligheidsbeleving onder een bepaalde beroepsgroep problematisch is of wordt, doe dan dus eerst een goede analyse van de factoren die daar een rol bij spelen. Ga daarbij ook nadrukkelijk met vertegenwoordigers van de betreffende beroepsgroep in gesprek.

Orden de bevindingen aan de hand van de Tafel van 12, waarbij de factoren die normaal gesproken op het niveau van een buurt, wijk of stad worden bekeken, nu op het niveau van het bedrijf of de werkplek worden onderzocht.

Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld: hoe is het in het bedrijf of op de werkplek met toezicht gesteld, de fysieke inrichting, de sociale steun of het gevoel dat mensen zelf invloed hebben op hun veiligheid? En in welke mate wordt de eigen organisatie, het leiderschap en de communicatie binnen de organisatie als steunend en geschikt ervaren? Hoe is het algemene organisatieklimaat of de bedrijfscultuur en welke invloed heeft die op de veiligheidsbeleving?

Actie

Neem vervolgens op basis van de bevindingen actie op de 3 tot 5 belangrijkste punten. De voorbeelden hieronder geven de nodige informatie.

Voorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid