Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Maatregelen

Verschillen doen zich tussen verschillende (doel)groepen niet alleen voor in de veiligheidsbeleving, maar maatregelen kunnen op diverse manieren worden ervaren. En daarmee dus in hun effectiviteit. Zo kwam uit onderzoek onder meer naar voren:

  • dat vrouwen en mannen de aanwezigheid van politie anders ervaren: in een veilige situatie roept het zien van politie bij mannen meer gevoelens van onveiligheid op dan bij vrouwen;
  • dat ouderen op een meer traditionele manier meldingen aan de politie willen doorgeven dan jongere generaties;

De veiligheidsbeleving bij een specifieke doelgroep verbeteren, vraagt dan ook om zoveel mogelijk maatwerk. Daarvoor biedt het IAA-model een heel goed uitgangspunt.

IAA-MODEL
InformatieAchterhaal of de signalen die wijzen op een problematische veiligheidsbeleving betrouwbaar zijn.
AnalyseOnderzoek waar de problemen precies uit bestaan en waardoor zij worden veroorzaakt.
ActieBepaal pas nadat de vorige stappen zijn genomen, welke maatregelen vooral nodig zijn. Doe dit bij voorkeur in nauwe samenspraak met leden van de betreffende doelgroep.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid