Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Een bepaalde doelgroep voelt zich onveiliger dan anderen

De veiligheidsbeleving van mensen is ruwweg de uitkomst van:

  • de risico’s die ze denken te lopen,
  • de mate waarin ze zichzelf in staat achten die risico’s het hoofd te bieden,
  • en/of de steun die ze daarbij denken te zullen krijgen.

Zo kan het zijn dat mensen zich erg onveilig voelen, niet omdat ze meer risico (denken te) lopen dan anderen, maar omdat ze het gevoel hebben dat áls er wat gebeurt, zij hier niet tegen opgewassen zijn. Kijk voor meer informatie daarover ook bij Wat is veiligheidsbeleving.

Verschillen tussen mensen leiden dus ook tot verschillen in de veiligheidsbeleving. Belangrijke verschillen hangen onder meer samen met:

  1. demografische kenmerken
  2. leefstijlen
  3. professie

Tip:
Pas op voor de valkuil van de eenvoudige vergelijking tussen de objectieve en de subjectieve veiligheid van een bepaalde groep mensen; zoiets als ‘dat is overdreven, objectief valt het best mee’ Want de veiligheidsbeleving wordt niet alleen bepaald door de slachtofferkans, maar ook door de inschatting van de gevolgen, de eigen kwetsbaarheid et cetera.

Maar ook zijn juist de mensen die het gevaar om slachtoffer te worden hoog inschatten, ook sneller geneigd preventieve maatregelen te nemen. Dat verlaagt vervolgens hun slachtofferkans. Er bestaat dus een groot verschil tussen het zogenoemde primaire risico (dat zij zelf ervaren) en het secundaire risico. Dit laatste is het risico van slachtofferschap ná het nemen van maatregelen en dat dus ook uit de statistieken naar voren komt.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid