Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Bepaalde delicten zetten de veiligheidsbeleving onder druk

De veiligheidsbeleving van mensen wordt door veel meer bepaald dan het niveau van criminaliteit alleen.Daarover meer in Beïnvloedbare factoren. Maar in specifieke situaties kunnen specifieke delicten nog steeds een grote invloed hebben op de veiligheidsbeleving.

Dat geldt zeker voor die delicten die de persoonlijke levenssfeer binnendringen. Dit gaat ook op voor die delicten waaraan mensen de boodschap ontlenen dat de orde in hun omgeving onder druk staat; de zogenoemde signaalcriminaliteit.

Let op: Ook bij hele kleine vormen van overlast of zelfs niet-strafbare (maar wel irritante) gedragingen kan dit voorkomen. Door de betekenis die mensen er bewust of onbewust inleggen kan dit net zo funest voor de veiligheidsbeleving zijn, als bij zware delicten.

Analyse en Actie

Wordt de persoonlijke levenssfeer vergaand aangetast of krijgen de mensen de indruk dat de orde in hun omgeving onder druk staat, dan is het voor de veiligheidsbeleving belangrijk om dit direct aan te pakken. En doe dat dan vooral zichtbaar voor de mensen die worden geconfronteerd met deze delicten.

Wees daarbij precies:

  • Neem allereerst niet klakkeloos aan dat mensen door bepaalde delicten wel geschokt zullen zijn, maar check of dat daadwerkelijk het geval is: verzamel daarover dus nadere informatie!
  • Bekijk of het alleen om specifieke delicten gaat waardoor mensen zich onveilig voelen of dat er (ook) andere zaken zijn die dat gevoel beïnvloeden. Bijvoorbeeld een gebrek aan sociale steun, of het gevoel dat de politie nauwelijks oog (of tijd) heeft voor de problemen. Doe dus een nadere analyse, mede aan de hand van de zogenoemde Tafel van 12.
  • Baken vervolgens precies de groep af waarvan de beleving beïnvloed wordt door de betreffende delicten. Probeer vervolgens de maatregelen en/of de communicatie zo mogelijk alleen op deze groep te richten!

Voorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid