Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veiligheidsbeleving


Praktijkvoorbeelden vertrouwenwekkend toezicht

Buurtpreventie Breda

Tal van gemeenten passen buurtpreventie toe. Buurtpreventie in Breda onderscheidt zich van andere buurtpreventieprojecten door de nadruk te leggen op het initiatief van de buurtbewoners zelf. Door dicht bij de bewoners te blijven en de opbrengst van het project zichtbaar te maken is het respons onder de buurtbewoners vrij hoog. Lees meer

Nachtelijk wijkpreventieteam Zoetermeer

Zoetermeer draaide drie jaar een pilot met een beveiliger en een buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) die in de nachtelijke uren surveilleerde in de stad. Op basis van vragen en signalen van bewoners zijn op deze manier problemen met leefbaarheid en overlast in een aantal wijken aangepakt. Het project stopte op 31 januari 2014. Uit onderzoek bleek dat het aantal overlastmeldingen erg laag was. Lees meer

Wijk en Agent Samen (WAS) - Zoetermeer

In 2001 startte het eerste Wijk en Agent Samen (WAS) project in de wijk Rokkeveen in Zoetermeer. Een aantal inbraken was voor de wijkagent in Rokkeveen aanleiding om de hulp van bewoners in te schakelen bij het opsporen van de daders. In samenwerking met de burgers kon de politie de daders al snel aanhouden en deze benadering werd succesvol bevonden. Inmiddels is het WAS project uitgebreid naar alle wijken van de stad. Iedere wijk beschikt nu over een eigen WAS-team. Lees meer

Jeugdboa - Ede

De gemeente Ede heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) aangesteld die zich sinds 2012 specifiek richten op jeugd en jeugdoverlast. Inmiddels hebben ook Apeldoorn, Veenendaal en Almere de zgn. Jeugdboa's aangesteld. De Jeugdboa's hebben een theoretische en praktische opleiding gevolgd, waaronder de cursussen Multicultureel Vakmanschap, Straatcultuur & Jeugdgroepen en Vroegsignalering. Een Jeugdboa kan zowel preventief als repressief optreden. Hij werkt wijkoverstijgend en houdt het overzicht op jeugdgroepen.  Lees meer

Waaks! - Surveillerende hondenbezitters

Hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren van de buurt. Zij herkennen vaak sneller dan andere bewoners afwijkende omstandigheden. Met het project Waaks benadert de gemeente Utrecht hondenbezitters met de vraag of ze verdachte of risicovolle situaties aan gemeente of politie door willen geven. Inmiddels zijn ook andere gemeenten soortgelijke projecten gestart. Lees meer

Samen Meer HeterDAADkracht

Het pilotproject Samen Meer HeterDAADkracht bevordert participatie van burgers en ondernemers bij veiligheid en richt zich op het realiseren van een vitale coalitie van politie, gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij essentieel. De aanpak motiveert ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners het sociale toezicht in het gebied te vergroten en delicten onmiddellijk te melden bij de politie, die daar snel en zichtbaar op reageert. Lees meer

Openbare Orde Teams (OOT)

De Openbare Orde Teams (OOT’s) zijn politieteams die (dreigende) escalaties snel en met beproefde procedures in de kiem moeten smoren. De inzet is vooral gericht op handhaving van de openbare orde tijdens de horecanachten en andere grootschalige evenementen. De essentie van het OOT is om op een (pro)actieve en zichtbare wijze ordeproblemen te voorkomen en snel in te grijpen door eenduidig, professioneel en in teamverband optreden. Lees meer

Straatcoaches

Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. Lees meer

Rolmodellen Escamp (Den Haag)

In het stadsdeel Escamp in Den Haag heeft de politie uit een uitgebreid en informeel netwerk van jongeren en oudere vrijwilligers geworven (de 'Rolmodellen') die samen met politie toezicht houden op overlastlocaties tijdens evenementen. De rolmodellen spreken jongeren die problemen veroorzaken op een informele manier aan. Lees meer

Buurt Praktijk Team Columbusplein (Amsterdam)

Door aanhoudende problemen in de buurt waren er op en rondom het Amsterdamse Columbusplein vele hulpverleningsinstanties en buurtorganisaties actief. Ondanks alle inspanningen werkten zij langs elkaar heen, werden vaak standaardactiviteiten ingezet voor ingewikkelde problemen. Het Buurt Praktijk Team kreeg de opdracht om te experimenteren met een nieuwe aanpak. Lees meer

Buurtveiligheidsteams (Amsterdam)

In Amsterdam is in verschillende wijken een buurtveiligheidsteam (bvt) actief. De toezichthouders/handhavers die binnen het team actief zijn hebben speciale bevoegdheden om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid